Główne punkty planu Rosji wobec Mołdawii

2022

Sfery polityczna, wojskowa, wojskowo-techniczna i obronna

 • Neutralizacja inicjatyw Mołdawii mających na celu wyeliminowanie rosyjskiej obecności wojskowej w Naddniestrzu
 • Zmuszenie przywódców Mołdawii do zaniechania nacisku politycznego i gospodarczego na Naddniestrze
 • Otwarcie Konsulatu Generalnego w Komracie, stolicy Autonomii Gagauskiej

Sfera socjalna

 • Neutralizacja prób ograniczenia działalności rosyjskich i prorosyjskich mediów w Mołdawii.
 • Stworzenie sieci organizacji pozarządowych promujących rozwój stosunków rosyjsko-mołdawskich.
 • Zakończenie przygotowań i podpisanie dwustronnych umów o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, kwalifikacji i stopni naukowych, a także umowy o świadczeniach emerytalnych

Handel i gospodarka

 • Utrzymanie skali i ram prawnych dostaw rosyjskiego gazu ziemnego
 • Aktywizacja prac Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej między Rosją i Mołdawią w celu zwiększenia wolumenu handlu dwustronnego
2025

Sfery polityczna, wojskowa, wojskowo-techniczna i obronna

 • Rozbudowa bazy wyborczej mołdawskich sił politycznych opowiadających się za konstruktywnymi stosunkami z Rosją
 • Kształtowanie prorosyjskich nastrojów wśród politycznych i gospodarczych elit Mołdawii
 • Sprzeciw wobec współpracy Mołdawii z NATO
 • Sprzeciw wobec ekspansjonistycznej polityki Rumunii w Mołdawii
 • Rozwój współpracy w sferze wojskowo-politycznej, w tym intensyfikacja kontaktów rosyjsko-mołdawskich poprzez siły zbrojne i organy ścigania.

Sfera socjalna

 • Zapewnienie trwałego funkcjonowania systemu wsparcia organizacyjnego, finansowego, prawnego i informacyjnego dla przyjaznych Rosji organizacji pozarządowych
 • Utrudnianie realizacji polityki „Romanizacji” Mołdawian
 • Zagwarantowanie, że władze Mołdawii nie zgodzą się na likwidację rosyjskojęzycznego szkolnictwa

Handel i gospodarka

 • Utworzenie łańcuchów handlowych i logistycznych nastawionych na wspieranie eksportu rosyjskich towarów i usług na rynek mołdawski
 • Uregulowanie problematycznych kwestii współpracy rosyjsko-mołdawskiej w sektorze gazowym na podstawie wcześniej zawartych porozumień, z uwzględnieniem implementacji do ustawodawstwa Mołdawii postanowień tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego
 • Uwzględnienie interesów gagauskich i naddniestrzańskich przedsiębiorstw współdziałających z rosyjskimi partnerami w ramach rosyjsko-mołdawskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej
2030

Sfery polityczna, wojskowa, wojskowo-techniczna i obronna

 • Stworzenie trwałych prorosyjskich grup wpływu w mołdawskich elitach politycznych i gospodarczych
 • Zapewnienie zbieżności stanowisk przywódców Mołdawii i Naddniestrza w rozwiązywaniu konfliktów na podstawie zasady integralności terytorialnej Mołdawii, przy jednoczesnym poszanowaniu uzasadnionych praw i interesów mieszkańców Naddniestrza w sferze politycznej, gospodarczej i socjalnej
 • Kształtowanie negatywnych postaw wobec NATO w mołdawskim społeczeństwie i w środowisku decydentów politycznych

Sfera socjalna

 • Przyznanie językowi rosyjskiemu statusu języka komunikacji międzyetnicznej
 • Zapewnienie trwałej, znaczącej obecności rosyjskich mediów w przestrzeni informacyjnej Mołdawii

Handel i gospodarka

 • Podniesienie poziomu zaangażowania Mołdawii w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dzięki dialogowi na temat warunków harmonizacji projektów europejskiej i euroazjatyckiej integracji gospodarczej
 • Zmniejszenie udziału walut państw trzecich w rozliczeniach handlu zagranicznego Rosji i Mołdawii